خواستگار 20 سال پیش ماهایا پطروسیان که درگذشت + عکس

ماهایا پطروسیان با انتشار عکسی از ۲۰ سال پیش، از اتفاقی نوشت که زندگی او را به دو بخش قبل و بعد از خود تبدیل کرده است.

  1. جمعه ۱۰ خرداد ۹۸ ساعت ۱۸:۰۶ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
ماهایا پطروسیان
به گزارش فرانگر

ماهایا پطروسیان در اینستاگرام و در توضیح این عکس نوشت: 

حالا دیگر از این عکس بیست سال می گذرد، و ششم دی ماه از رفتنت نیز بیست سال خواهد گذشت. بعضی اتفاقات زندگی آدم را به دو بخش قبل و بعد از خود تبدیل می کنند. نگاه آدم به زندگی و مرگ، معنای زندگی، معنای خوشی ودرد و رنج، روحیات، عادات، همه چیز زیر و رو می شود.روز اول که به منزل مان آمدی تا درباره کاری صحبت کنیم، من و مادرم در را که باز کردیم با دیدنت با تعجب نگاهی به هم انداختیم، متعجب از زیبایی و خوش تیپی ات!،آنقدر مغرور بودی که تا بودی نگفتی که مدت ها بود به من توجه داشتی و با قصد قبلی آمده ای، کار را بهانه کردی که بیایی در زندگیم، کوتاه بمانی و طوفانی به پا کنی. نگفتی و نمی دانستی که سال آخر زندگانیت خواهد بود.
نگفتی و نمی دانستی و نمی دانستیم که جوان خواهی رفت و جوان خواهی ماند، تا همیشه. بعد رفتنت در اطاقت، مادرت، مجله هایی با عکس های مرا نشانم داد ، که مدت ها بود داشتی. می خواستی ندانم و بدون دانستن دوستت داشته باشم. یک بار که بعد چند ماه مریضیت با بابا به بیمارستان آمده بودیم، دوره ای از شیمی درمانی ات تمام شده بود و موها و ری هایت باز در آمده بودند، تو ما را تا دم در بیمارستان بدرقه کردی، بابا بهت گفت چقدر ریشات خوب و قشنگ شده، ما رفتیم، شب بود، از پنجره های بیرون بیمارستان تو را می دیدم که به سمت آسانسور رفتی در آینه ای خودت را نگاه کردی، به ریش ها با لبخند دست کشیدی. لابد الان تو و بابا هر دو دارید به ریش نداشته من کلی می خندید، که چه لوس و ناز نازی بود، و چقدر ما نازش را کشیدیم و لوسش کردیم، بگذار کمی سختی بکشد تا بفهمد همه مثل ما نمیشند!
مانشد که با هم پیوند ببندیم، بیماری تو سریع پیش رفت، بیماری که هر که را که دوست داشتم از من گرفت، از جمله خود بابا را. نمی دانم چه حکمتی بود که آمدی، چه حکمتی بود که این گونه رفتی، این چیزها را آدم هیچوقت نمی فهمد. فقط می دانم که کسانی در زندگانی ما با همه فرق می کنند، بودن شان و نبودنشان. تویی که از هر کسی که در زندگی شناختم سر زنده تر و سر شارتر از میل به زندگی بودی.
قطعه ای از شعر لورکا همیشه تو را به یادم می آورد: «من تو را می سرایم، برای بعد ها می سرایم، زیبایی تو را و لطف تورا، کمال پختگی و معرفتت را، و اندوهی را که در ژرفای شاد خویی تو بود.
این عکس را خودم گرفتم در بیمارستان پارس، وقتی برای اولین بار بستری شدی، همین روزها بیست سال پیش.

جوانی که در زندگی پطروسیان طوفان به  پا کرد
همرسانی نوشتار: