نسرین مقانلو و خواهر جوانش در حال تفریح در شمال + عکس

  1. جمعه ۱۰ خرداد ۹۸ ساعت ۱۰:۵۰ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
شمال گردی نسرین مقانلو با خواهر کوچکش +عکس
به گزارش فرانگر

نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت: 

داشتن خواهر یعنی قوت قلب حتی اگر از تو کوچکتر باشد.

نسرین مقانلو
همرسانی نوشتار: