نخستین تصویر از سوژه این روزهای جهان سیاست در بیمارستان + عکس

اولین تصویر از عمرعبدالبشیر پس از سرنگونی حکومت منتشر شد.

  1. دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ ساعت ۲۰:۲۵ (۵ سال قبل)
عمر البشیر
به گزارش فرانگر

اسکای نیوز مکان این تصویر را بیمارستان محل نگهداری عبدالبشیر اعلام کرده است.

همرسانی نوشتار: