ماجرای بالشت حاضر در دادگاه نجفی چه بود؟ + عکس

اسامی مطلعان حاضر در جلسه دادگاه نجفی به شرح زیر می باشد.

  1. شنبه ۲۲ تیر ۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ (۴ سال،۹ ماه قبل)
آلت قتل
به گزارش فرانگر

زهرا نجفی و علیرضا بربری و آقازاده و مسعود استاد و معصومه رشیدیان به عنوان مطلع در جلسه حاضرند و اولیای دم در جلسه حضور پیدا نکردند (البته مسعود استاد برادر مرحومه استاد در دادگاه حاضر است) و حاضر خواهند شد. در این جلسه بالشتی که در جریان ارتکاب جرم نجفی از اتاق خواب برداشته بود و به سمت مقتوله پرتاب کرده بود روی میز نماینده دادستان قرار دارد.
همرسانی نوشتار: