وحشتناک

15 تمساح چند روز دیگر در شهرستان سرباز می میرند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرباز گفت: در حال حاضر تعداد ۱۵سر تمساح بزرگ جثه (بین ۲ تا ۳ متری) در داخل حوضچه آرامش سد پیشین گرفتار شده اند که امیدورایم با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن عملیات زنده گیری و انتقال تمساحهای مذکور را انجام دهیم .

  1. چهارشنبه ۵ تیر ۹۸ ساعت ۱۵:۴۰ (۴ سال،۹ ماه قبل)
گرفتار شدن 15 تمساح در سد پیشین
به گزارش فرانگر

بهزاد دهواری افزود: امداد و نجات تمساح های گرفتار در حوضچه سد پیشین در اولویت کاری اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان قرار گرفت .

دهواری گفت: در پی بارندگیهای بهاره در سرشاخه های ورودی آب سد پیشین و همسطح شدن تراز آب سد با سرریز، تمساحهای که برای استراحت شبانه برروی سطح بتنی سرریز می آیند، سر خورده و به داخل حوضچه آرامش سد می افتند و با توجه به وضعیت فیزیکی حوضچه آرامش، امکان خروج طبیعی تمساح ها وجود ندارد. لذا این تمساح ها توسط محیط بانان باید زنده گیری و مجددا در دریاچه پشت سد رها سازی شوند .

امیر حمزه درخشانی سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز به منظور بررسی وضعیت تمساح های گرفتار در حوضچه آرامش سد مذکور و قداماتی که تاکنون در برای حفاظت و جلوگیری از تلفات این تمساح ها توسط حفاظت محیط زیست شهرستان سرباز انجام شده از قبیل تامین آب حوضچه آرامش بوسیله لوله، تغذیه دستی و زنده گیری تعدادی تمساح و انتقال به پشت سد بازدید کرد .
همرسانی نوشتار: