نخستین اقدام پس از بی عفتی انجام شده در سد لفور + عکس ها

اخباری مربوط به تصاویر مبتذل از برخی گردشگران در سد لفور سوادکوه شمالی در رسانه های مجازی دست به دست شد که واکنش های مختلفی به دنبال داشته است.

  1. شنبه ۱۸ خرداد ۹۸ ساعت ۱۴:۴۰ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
جمع‌آوری قایق‌های شخصی در حریم سد لفور
به گزارش فرانگر

پس از رسانه ای شدن تصاویر، سید یونس حسینی عالمی دادستان مرکز مازندران به نابهنجاری اجتماعی در سد لفور سوادکوه ورود پیدا کرده و دستور رسیدگی و برخورد با عاملین آن را صادر کرده است. پس از دستور دادستان عمومی و انقلاب مازندران با حضور نیروهای انتظامی جمع آوری قایق های شخصی و برخورد با نابهنجاری در حریم سد لفور آغاز شده است.

جمع آوری قایق های شخصی در حریم سد لفور

جمع آوری قایق های شخصی در حریم سد لفور

جمع آوری قایق های شخصی در حریم سد لفور
همرسانی نوشتار: