آغاز شکل گیری طوفان ویرانگر در میسوری + عکس

طوفانی شدید در ایالت میسوری دستکم سه کشته بر جای گذاشته است.

  1. جمعه ۳ خرداد ۹۸ ساعت ۱۴:۴۰ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
 لحظه طوفان مرگبار در میسوری آمریکا
به گزارش فرانگر

عکس /  لحظه طوفان مرگبار در میسوری آمریکا

عکس /  لحظه طوفان مرگبار در میسوری آمریکا

عکس /  لحظه طوفان مرگبار در میسوری آمریکا

عکس /  لحظه طوفان مرگبار در میسوری آمریکا
همرسانی نوشتار: