غول آمریکا در تهران + عکس

تصویر غول آمریکایی در تهران سوژه عکاس شهروند خبرنگار ما شد.

  1. سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۳:۲۰ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
غول آمریکایی در پایتخت + عکس
به گزارش فرانگر

کافی است اندازه را با پراید کناری مقایسه کنید!
همرسانی نوشتار: