نوزاد 9 ماهه لقمه پلنگ گرسنه شد

پلنگ وحشی نوزاد ۹ ماهه هندی را از کنار مادرش ربود و خورد. وایرد، این پلنگ گرسنه پس از ورود به خانه روستایی در منطقه «زاری» در گجرات هند نوزاد را که در کنار مادرش خوابیده بود به دندان گرفته و فرار کرده است.

  1. دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۴:۴۰ (۴ سال،۱۲ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

بنا بر گزارش های پلیس، مادر کودک نتوانسته مانع دزدیده شدن فرزندش شود.روز بعد جسد این نوزاد در منطقه جنگلی نزدیک محل زندگی اش پیدا شده است. گفتنی است که رنجرهای پارک وحیات وحش منطقه موفق به زنده گیری این پلنگ وحشی دو روز پس از جنایتش شده اند.
همرسانی نوشتار: