حمام خون در سریلانکا

تعداد کشته ها به 290 نفر رسید + عکس ها

 1. دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۰۹:۵۰ (۴ سال،۱۲ ماه قبل)
 افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا
به گزارش فرانگر

پلیس سریلانکا از افزایش شمار تلفات انفجارها و حملات دیروز در این کشور به ۲۹۰ کشته و ۵۰۰ زخمی خبر داد.

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا

عکس / افزایش شمار قربانیان انفجارهای سریلانکا
همرسانی نوشتار: