اختلاس گران با انتقال وجه 99999999999999 + 1 ریالی سیستم مالی کشور را دور زدند

توکلی - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ازصدورکیفرخواست متهمان هزاران میلیارد ریالی به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشورخبرداد.

  1. یکشنبه ۱۸ فروردین ۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ (۵ سال قبل)
به گزارش فرانگر
قاضی سالاری گفت: متهمان اقدام به ثبت و تشکیل شرکتی صوری در قالب بازرگانی کرده بودند.وی افزود:درپی جابه جایی مبلغ ۹۹ هزارمیلیاردو۹۹میلیون و۹۹ هزار و ۹۹ ریال (یک ریال کمترازمبلغ یکصد هزارمیلیاردریال)از وجوه نزد یکی ازبانک های کشوردراستان گیلان و انتقال این وجوه به یکی ازبانک ها دراستان کرمان برای واریزبه حساب شرکتی که به همین منظور ثبت وتشکیل شده بود،درحین انتقال وجوه به این شرکت و حیف و میل آن، این فعل مجرمان حرفه ای ازدیدچشمان تیزبین وبیدارنیرو های نظارتی نظام درمجموعه اداره کل اطلاعات استان کرمان ودستگاه قضایی دور نماند.این مقام قضایی اظهارکرد: پیرو این اقدام وجوه مذکور قبل از انتقال به خارج از کشور و حیف و میل و غارت، توقیف شد و در یک اقدام هماهنگ سریع اطلاعاتی و قضایی با مجوز های صادر شده توسط بازپرس ویژه شعبه هشتم این دادسرا کلیه متهمان و عوامل جرم در کمتر از چند روز در استان های گیلان، قم، اصفهان و تهران و کرمان شناسایی و دستگیر شدند. وی با بیان این که تمام عوامل اصلی و محوری این باند پیچیده و حرفه ای شناسایی و دستگیر شدند و وجوه تصاحب شده نیز به حساب بیت المال واریز و برگشت داده شد،خاطرنشان کرد: متهمان قبل از جابه جایی وجوه مذکور اقدام به ثبت و تشکیل شرکتی صوری در قالب بازرگانی کرده بودند تا کار انتقال وجوه با سهولت بیشتری انجام شود که خوشبختانه با اقدام به موقع و هماهنگ دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در مجموعه اداره کل اطلاعات استان کرمان متهمان و مجرمان با وجود پیچیدگی و دقیق بودن محاسبات عملیات نتوانستند حتی ریالی از این وجوه متعلق به بیت المال مسلمین را تصاحب و برداشت کنند. قاضی  سالاری در تشریح روند کار مجرمان اضافه کرد: متهمان اصلی برای آن که سیستم نظارتی را دور بزنند، مبلغ یک ریال از مبلغ کل  صد هزار میلیارد ریال در عملیات انتقال کسر کرده بودند ودرنتیجه وجه انتقالی به رقم ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ رسیده بود و سپس یک ریال را از حساب خودشان اضافه و انتقال یکصد هزارریال میلیارد را انجام داده بودند. دادستان عمومی و انقلاب کرمان یادآورشد: تاکنون ۱۶ نفر از اعضای اصلی و معاونان جرم دستگیر شده اند و به آن ها اتهام اخلال درنظام اقتصادی، اختلاس  ،اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی و مشارکت در کلاهبرداری تفهیم و پس از انجام تحقیقات کامل و تکمیل پرونده در خصوص اتهامات 14 نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و پرونده در حال ارسال به دادگاه است. در بین متهمان مذکور برخی از متصدیان بانکی نیز حضور دارند که با توجه به دغدغه و عزم جدی دستگاه قضایی مبنی بر برخورد قاطع با عناصر ناسالم و نفوذی در مجموعه اداری درباره این عناصر نیز اعمال و اجرای قانون با قاطعیت صورت گرفته است.همرسانی نوشتار: