اینجا جبهه نیست

زلزله حاج حسین یکتا آغاز شد + عکس

  1. شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ ساعت ۲۳:۵۴ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
 زلزله حاج حسین یکتا آغاز شد +عکس
به گزارش فرانگر

جواد موگویی در صفحه اینستاگرام خود روایت روز پنجم از سفر به لرستان را اینگونه توصیف می کند:

امروز حالم خوب است!
فوج فوج بچه های جهادی وارد شهر شدند!
زلزله حاج حسین یکتا آغاز شد!
پاکسازی خانه به خانه شروع شده. بچه های ارتش هم دست به بیل شدند. سرهنگ ناجا هم. امروز چندبار بغضم گرفت.
پابکت ها خاموش نمی شوند.
اما مگر پاکسازی ۵۰۰۰ هزار خانه در گِل، تمام می شود؟!
شهر یک دست نظامی است. یاد فیلم چ افتادم!
تدبیرهای چمران، غیرت شهید تیمسار فلاحی و انقلابی گری شهید اصغر وصالی در مقابل بی کفایتی دولت بازرگان!
شهر هنوز آب ندارد! گاز ندارد!
اما نت خوب است. برای اولین بار انتشار مطلبم از شهر ببرون نرفتم. اما من هنوز مشکل چای دارم!
مامور برق می گفت با گل روبی خانه ها خطر برق گرفتی جدی است. خدا کند چیزی نشود..
هواشناسی گفت باران خواهد آمد. مردم استرس گرفتند. ما هم.
هلال احمر برای مناطقی از شهر دفترچه اقلام پخش کرد. از فردا کار توزیع یحتمل راحت تر می شود. بعد از غارت ۸ تریلی هلال احمر، خبر آرام بخشی بود . حالا تازه آرام آرام همه مان به فکر روستاها افتادیم. هیچ کس آماری ندارد!
هیچ کس!
راه هایشان اکثرا یا بسته است، یا نهایتا قایق رو!
فقط هلی کوپترهای ارتش مختصر اقلامی را از آسمان برایشان پرت می کند! ولی مگر چه قدر است؟!
برخی روستاها بالای ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارند!
خدایا کمک کن...

فوج فوج بچه های جهادی وارد شهر شدند /  زلزله حاج حسین یکتا آغاز شد +عکس

فوج فوج بچه های جهادی وارد شهر شدند /  زلزله حاج حسین یکتا آغاز شد +عکس

فوج فوج بچه های جهادی وارد شهر شدند /  زلزله حاج حسین یکتا آغاز شد +عکس

فوج فوج بچه های جهادی وارد شهر شدند /  زلزله حاج حسین یکتا آغاز شد +عکس

فوج فوج بچه های جهادی وارد شهر شدند /  زلزله حاج حسین یکتا آغاز شد +عکس
همرسانی نوشتار: