تصاویری زیرخاکی از دروازه قرآن محل فاجعه شیراز + عکس

تصاویر متعددی از منطقه دروازه قرآن شیراز دست به دست می شود که نشان می دهد محل وقوع سیل در شیراز پیش از این مسیل رود بوده و خیابان کشی در این منطقه در نوع خود عجیب است.

  1. سه شنبه ۶ فروردین ۹۸ ساعت ۲۰:۲۵ (۵ سال قبل)
چند تصویر قدیمی از محل سیل شیراز
به گزارش فرانگر

طی ساعت های اخیر از وقوع سیل در شهر شیراز، تصاویر متعددی از منطقه دروازه قرآن شیراز دست به دست می شود که نشان می دهد محل وقوع سیل در شیراز پیش از این مسیل رود بوده و خیابان کشی در این منطقه در نوع خود عجیب است. در این زمینه ناصر کرمی اقلیم شناس در کانال شخصی خود نوشت: « این عکس واضحتر نشان می دهد که خیابان کنار دروازه قرآن مسیل بوده است. سیل پدیده ای دوره ای است. برخی سیلها دوره بازگشت صد ساله دارند. صد سال طول می کشد، اما حتما برمی گردند. مثل همین سیلی که امروز برگشت به شیراز و خانه و مسیر خود را می خواست. »

چند تصویر قدیمی از محل سیل شیراز
همرسانی نوشتار: