غافلگیری مرد شیاد در فرودگاه مشهد

شگردش عجیب بود + جزییات

متهم سابقه داری که از خانواده یک زندانی زیر حکم اخاذی می کرد، توسط تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری استان دستگیر شد.

  1. پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ ساعت ۱۵:۴۰ (۵ سال،۲ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان به «خراسان جنوبی» گفت: به تازگی محموله سنگین مواد مخدر در یکی از شهرستان های استان کشف شد که اتهامات متهمان این پرونده در مرحله رسیدگی است. «عبداللهی» افزود: تیم عملیات حفاظت و اطلاعات استان اخبار و مستنداتی به دست آورد که خانواده یکی از متهمان پرونده مواد مخدر در صدد است برای متهم خود از طریق رابطه های غیر قانونی تخفیف یا آزادی بگیرد که در این بین فرد 42 ساله ای که با آن ها رفت و آمد داشت طوری وانمود می کرد که در مجموعه دادگستری استان و حتی قوه قضاییه کشور افرادی با نفوذ دارد که می توانند برای متهم پرونده کاری انجام دهند.وی گفت: فرد مدعی با تماس های صوری با فردی دیگر به عنوان حاج آقا ارتباط برقرار و در نتیجه اعتماد خانواده متهم پرونده را جلب و در قرارها ادعا می کند که برای رفع این مشکل باید 110 میلیون تومان پرداخت کنند که آن ها نیز در گام اول 10 میلیون تومان به طور نقدی و در مرحله بعدی 30 میلیون تومان به حساب وی واریز می کنند. وی ادامه داد: بر این اساس با رصد اطلاعات و پایش تیم عملیات، مستندات کافی جمع آوری شد و با گرفتن نیابت دادگستری، تیم به مشهد اعزام شد و فرد کارد چاق کن هنگامی که قصد داشت به تهران برود در فرودگاه دستگیر و به استان منتقل شد.وی افزود: متهم سابقه دار با چرب زبانی توانسته است از خانواده متهم پرونده اخاذی کند. وی با بیان این که شهروندان به ویژه افرادی که در محاکم قضایی پرونده دارند گول این گونه افراد شیاد را نخورند چون باید روند رسیدگی به طور قانونی انجام شود، افزود: این افراد که در رصد اطلاعاتی دستگاه قضایی هستند دیر یا زود گرفتار قانون خواهند شد.

همرسانی نوشتار: